Kirkens økonomi beror alene på de midler, som gives af medlemmer og gæster.

Vi opmuntrer alle til at bære med, også økonomisk. Vi bruger begrebet tiende, som vi mener handler om:

■ At ære Gud og sætte ham først – også økonomisk

■ At tage medansvar for menigheden og de ledere, der er indsat/ansat

■ At give uselvisk, gavmildt og med glæde

■ At give regelmæssigt og efter evne

Da vi er en del af Apostolsk Kirke, som er et anerkendt trossamfund i Danmark, kan alt, hvad du giver, trækkes fra på selvangivelsen.

Der findes forskellige ordninger herfor. Det vigtige er, at du giver din tiende i kuverter med dit navn/nr. på eller via bankoverførsel, så kassereren kan registrere, hvem indbetalingerne kommer fra, og således senere kan indberette til Skat.

Du er velkommen til at tale med kirkens kasserer Lene Christensen om de forskellige muligheder.


Bankoverførsel

Du kan give via bankoverførsel til vores konto i Danske Bank:

Reg.: 1569

Konto: 0 39 83 65

MobilePay

Du kan også overføre via MobilePay:

32 696

Views: 1303