Om os

Jacobskirken, der ligger i centrum af Odense, er en af flere frikirker i byen, og er en del af det apostolske netværk, der består af ca. 30 lokale menigheder spredt ud over hele landet.

Apostolsk Kirke har sine historiske rødder i Wales, og kom til Danmark i begyndelsen af 1900-tallet som en del af pinsevækkelsen.


Kirkens liv udspiller sig bla. ved søndagens gudstjeneste, ved aktiviteter for børn og unge i løbet af ugen, ved møder for ældre, ved sammenkomster i hjemmene og på lejre.

Fællesskabet på tværs af alder og andre skel er vigtigt for os, og vi ser en styrke i den mangfoldighed, som derved kommer til udtryk. Menigheden tæller omkring 140 personer, hvoraf halvdelen regelmæssigt deltager ved søndagens gudstjeneste.

Gudstjenesten er central for os. Sang og musik, samt formidlingen af budskabet om Jesus Kristus, Guds Søn og verdens Herre og Frelser spiller en vigtig rolle. Formidlingen tager udgangspunkt i Bibelen, som vi opfatter som Guds inspirerede Ord.

Børnene er med i den første del af gudstjenesten, og fortsætter derefter i Børnekirken (Stjerneklubben), som varetages af engagerede medarbejdere.

Efter gudstjenesten er der mulighed for fællesskab over en kop kaffe.

Du skal være hjerteligt velkommen!

Gudstjenester

Nærvær er en kerneværdi i vores Gudstjenester. Vi ved at hvis et menneske ønsker at besøge vores kirke og se den an, så vil han eller hun med stor sandsynlighed troppe op søndag formiddag.

Samtidigt er det væsentligt at gudstjenesten er menighedens gudstjeneste, og dermed et udtryk for hvordan vi fungerer sammen og lovpriser vores Gud.

Gudstjenesterne er derfor åbne og imødekommende samtidig med, at udtrykket er i overensstemmelse med vores fællesskab i øvrigt, så den besøgende får det mest ærlige billede af hvilken kirke vi er. Derfor holder vi et klart dagligdags sprog, tilstræber at være tydelige i afvikling og forkyndelse, og har samtidigt fuld frimodighed til at inkludere det karismatiske udtryk som er en del af vores DNA.

Indholdet er således klassisk, bibelsk kristendom, præsenteret gennem nutidig musik, inspirerende forkyndelse og en levende karismatik, der sigter på at udfordre, inspirere, opmuntre og give større indsigt og glæde i Gud. Du er velkommen uanset, hvor du befinder dig i livet og troen.

Der bliver afholdt gudstjenester på to lokationer, hhv. Thorsgade 40 i Odense hver søndag kl. 10.30 og Ellehavevej 2 i Ryslinge hver anden søndag kl. 10.00. Se i øvrigt kalenderen for mere information, samt menupunktet “find os” for at se alle lokationer.

Smågrupper

Vi udrustes til livet når vi vandrer sammen i fællesskab, fordi der en naturlig sammenhæng mellem antallet af mennesker og den frihed hvormed der deles liv, tro og fællesskab.

De er omvendt proportionale, fordi det det er nemmere og bedre at dele personlige ting med mennesker indenfor den intime sfære end i en større forsamling. Det er derfor at smågrupperne er vigtige.

Hvor det store fællesskab kan blive et hav hvor individet drukner i smalltalk og flygtige samtaler, bliver smågruppen en oase af nærvær og dybde. Det er et sted hvor hver enkelt har tid til at udtrykke sig, hvor forbønnen og omsorgen kan folde sig frit ud og hvor bibelstudie og samtalen bliver nærværende.

Vi har fire typer smågrupper i jacobskirken. Cellegrupperne, der fungerer som åbne fællesskaber hvor alle kan deltage, og som deler sig i to når de når et vist antal. Familiegrupperne, som består af mennesker på tværs af generationer og som minimum består af en børnefamilie som værter, en leder samt et bedsteforældrepar. Studiegrupperne, der har til formål at formidle undervisning i tro, liv og lære. Bønnegrupperne, der på forskellig måde fordyber sig i bønnen.

Bliv en del af en smågruppe, kontakt Ruben Tychsen for at få et katalog over grupper som er åbne for optag.

Aktiviteter

I jacobskirken er vi velsignede med rigtig mange frivillige, som driver en mangfoldighed af aktiviteter.

Således er der Børnekirke, StepByStep og NxT_LvL for børnene, Next:ODENSE for de unge, Frit samvær for de ældre, Aglow for kvinderne, Familienetværk for de omstændighedsramte, brændende kærlighed for de nybagte forældre, gadesofa for weekendens byliv og meget, meget mere.

Da kirken drives udelukkende af donationer og i meget stor udstrækning på frivillighed, er der altid mulighed for at involvere sig i spændende og meningsfuldt arbejde. Vi tror på at vores mange teams er med til at gøre en forskel for kirken, byen og Guds rige. Samtidig ser vi også, at mange af vores frivillige vokser ind i nye områder og tjenester gennem deres engagement, så det bliver en fantastisk måde at udvikle sig på som menneske og tjeneste.

Har du lyst til at blive frivillig? Kontakt Morten Aske Rasmussen for at få en oversigt over, hvor du kan være med til at gøre en forskel.

Views: 4088