Som det blev berettet i den seneste udgave af menighedsbladet, så har en forsigtig udgiftsstyring og en stabil tiendeindtægt gjort, at overskuddet og likviditeten i menigheden er forsigtigt men støt stigende. Denne tendens er fortsat hen over sommerferien, så vi ved udgangen af juli kunne konstatere et overskud på 54.000 kr. Dette er en positiv udvikling som vi kan glæde os over, og der skal lyde en stor tak til alle jer som er med til at bære vores fælles husholdning.

Samtidig måtte vi desværre også dryppe lidt malurt i bægeret! På grund af en utydelighed i Servicecenterets regnskabsmetode har afdrag på huslån i en lang årrække manglet i kirkens budgetter. Dette har opbrugt al vores reservekapital og nu resulteret i et hul på ca. 120.000 i dette års budget. Det betyder i sagens natur, at vi skal lave et overskud på dette års regnskab på de 120.000, men det betyder også, at vi ved udgangen Juli faktisk var halvvejs i mål.

Der er sket en række tilpasninger for at nå dette års reviderede regnskab. Således er alle kirkens lejligheder blevet vurderet af en fagkyndig, og huslejerne sat op til et tidssvarende niveau. Ligeledes er menighedens fire lån på bygningerne blevet samlet og omlagt med en årlig besparelse på 28.000 til følge. Endelig er der reduceret signifikant i omkostningerne til kørsel, honorarer og løn, ved at nedbringe antallet af eksterne talere samt ved udlån af Ruben Tychsen til Apostolsk kirkes højskole.

Vi har tillid til, at de valgte tilpasninger vil komme til at lukke det hul der er i budgettet, i fuld tillid til at vi alle husker vores fælles husholdning i bøn og også støtter op økonomisk. Husk at man kan få skattefradrag for gaver helt op til 16.300/år uden at oprette særlige giveraftaler, så der er rig mulighed for at give.

Hvis nogen ønsker at velsigne i Jacobskirken som fast bidragsyder, kan dette lade sig gøre ved at kontakte kontoret på info@jacobskirken.dk eller kasserer Lene Christensen på lenejchristensen@gmail.com så hjælper vi med at sætte det op. Hvis du ønsker at bidrage med enkeltbeløb kan det ske kontant på gudstjenesterne eller på mobilepay 32696.

Del artikel:
fb-share-icon

Views: 26

Categories:

Tags:

No responses yet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *