Introduktion

Uanset hvor vi er i livet har vi alle brug for at være i stadig åndelig vækst og opleve, at Guds tanker for vore liv og menighed sker i stadig større grad. Derfor fordyber vi os som menighed med jævne mellemrum sammen i et lidt større emne, som kan udvide vores forståelse og give os en fælles forståelse for centrale elementer i tro og menighedsliv.

Temaet for dette forløb er Nærværende Kirke, født ud af et ønske om at bygge en kirke som er nærværende, både menneskeligt, geografisk og socialt. Det ligger i naturlig forlængelse af sidste års emne Det Genoprettede Liv som fokuserede på evangeliets genoprettende kraft i menneskers liv. Som kirke er vi blevet betroet den største kraft til forvandling og fornyelse, men hvordan får vi aktiveret dette i vores daglige liv og vore fællesskaber? Det er spørgsmålet vi skal arbejde med i dette forløb.

Download hæftet til til forløbet her.

Lektioner:

Nærvær af Gud

  1. Kilden til nærvær
  2. Menighedens formål: Gudsriget og legemet

Nærvær for hinanden

  1. Omsorg og støtte
  2. Fællesskab og opbyggelse

Nærvær i verden

  1. Social involvering
  2. Ordets forkyndelse
samtale

Hits: 11